slotxo

ยื่นภาษี

ยื่นภาษี

ยื่นภาษี ตอนนี้นั้นสำหรับการยื่นภาษี นั้น บุคคลที่มีรายได้มากมายกกว่า 10,000 บาท ต่อเดือน ควรต้องยื่นแบบแสดงรายได้การคลังได้ปีละครั้ง เท้่านั้น หรือ 1 ครั้งต่อปี ขั้นตอนภายหลังผู้ยื่นภาษาเสร้จแล้วจำเป็นจะต้องเสียภาษีอากรอีกก็เมื่อ มีรายได้หรือเงินเเดือนถึงเกณฑ์ ควรต้องเสียภาษีอากรแค่นั้นส่วนควรต้องเสียภาษีอากรหรือเปล่านั้นจำเป็นต้องมองที่ข้อต่อไป และก็ก่อนที่จะรู้ดีว่าพวกเราต้อองเสียภาษีอากรมากแค่ไหนควรจะทราบก่อนว่าเรมีรายได้สุทธิมากแค่ไหน โดยการคำนวณรายได้เป็น รายได้ตลอดปี – ค่าใช้สอย – ค่าผ่อนปรน จะพอๆกับ รายได้สุทธิ นั่นเอง! เมื่อ รู้ดีว่าตนเองมีรายได้สุทธิ ก็เลยเอามาเปรียบเทียบว่ารายได้สุทธิของพวกเราอยู่ในระดับใด แล้วก็เข้าขั้นที่จำเป็นต้องเสียภาษีอากรหรือเปล่า ซึ่งหลักเกณฑ์ย่อมต่างกันออกไปตามรายได้สุทธิของแต่ละบุคลที่ได้รับ ยิ่งรายได้สุทธิมากแค่ไหน ยิ่งจำเป็นต้อง เสียภาษีอากรมากมายแค่นั้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์นั่นเอง!!

ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับการ ยื่นภาษี ออนไลน์ 2564

คนไทยส่วนมากทุกคน ยื่นภาษี บุคคลธรรมดา 2564 มีเงินที่ได้เกิน 120,000 บาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่จะเสียภาษีหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับเงินได้สุทธิของตนเอง ซึ่งคิดจากการนำเงินได้ทั้งปี หักค่าใช้จ่าย และหักลดหย่อนภาษีที่มีทั้งหมด ยื่นภาษี รายได้เท่าไหร่ โดยเงินได้ทั่วไป (เงินเดือน โบนัส หรือค่าจ้าง) สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ถึง 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท หากรายได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท ก็จะได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บภาษี แต่ถ้าเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ก็จะต้อง เสียภาษีในอัตราเริ่มต้นตั้งแต่  5% ขึ้นไป  และจะสูงขึ้นตามอัตราภาษีแบบขั้นบันไดนั่นเอง!ด แต่รายการลดหย่อนภาษีจะช่วยทำให้รายได้สุทธิให้ลดลง จึงเสียภาษีน้อยกว่าคนที่ไม่มีรายการลดหย่อนภาษีเลย การลดหย่อยภาษีประกอบด้วยดังนี้
1. ลดหย่อนภาษีส่วนตัว
2. ลดหย่อนภาษีคู่สมรส
3. ลดหย่อนภาษีบิดามารดา
4. ลดหย่อนภาษีบุตร
5. ลดหย่อนผู้พิการ
6. ลดหย่อยค่าฝากครรภ์หรือทำคลอดบุตร

ลดหย่อนภาษี 2564 ออนไลน์

ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะด้วยหัวข้อต่างที่เกิดขึ้นอีกทั้งโรคภับไข้เจ็บ ผุ้คนเป็นจำนวนมากมายเมื่อจำเป็นต้องถึงเวลา ที่จะต้องยื่นภาษี ราษฎรโดยมากมักนิยมกรอกรวมทั้งยื่นออนไลน์ ด้วยเหตุว่าไม่ต้อองเดินทางไปต่อคิว ที่ที่ทำการสรรพากร รวมทั้งสามารถยื่นเอกสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง แล้วก็จำเป็นต้องกำเนินการยื่นเอกสารภาษีตามช่วงเวลา ยื่นภาษี 2564 หมดเขตเมื่อไหร่ ที่ระบุ ภาษีเงินได้ 90/91 จะปิดให้ยื่นราวๆสิ้นเดือนเดือนมีนาคมของทุกปีนั่นเอง
ขั้นตอนที่ 1 สร้าง USER รวมทั้ง รหัสผ่าน
สำหรับในการสร้างหรือเข้าสู้ระบบการการยื่นภาษีอออนไลน์ ท่านควรต้องเข้าระบบ จาก rdserver.rd.go.th แล้วกดสมัครเป็นสมาชิก เพียงแค่ใช้เพียงแค่เลขบัตรชาชนรวมทั้ง ตั้งรหัสผ่านเพื่อสู่ระบบเพื่อไปสู่กรรมวิธีการยื่นภาษีขั้นถัดไป

ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่ระบบ
ก่อนอื่น คุณจะต้องมีข้อมูลและข้อทราบว่าตัวเองเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาประเภทใด หากมีรายได้จากเงินเดือนขจากทางบริษัทเพียงอย่างเดียว กรอก ภ.ง.ด. 91 แต่หากมีเงินได้ประเภทอื่นๆ กรอก ภ.ง.ด. 90

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลตามข้อเท็จจริง
จากหน้าแรกจะพบว่าช่องที่ให้กรอก ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ต้องกรอกข้ออมูลหรือที่อยู่ปัจจุบัน ที่ติดต่อได้ เพราะหากสรรพากรต้องการเอกเพิ่มเติมจะได้ตรงและแจ้งกลับมาถูก ถัดไปเป็นช่องให้กรอกสถานภาพการสมรส กรอกชื่อผู้สมรส และเลขบัตรชาชน แต่ถ้าหากแยกกันอยู่ก็สามารถยื่นเรื่องได้เช่นกัน

ขั้นตอนที่ 4 กรอกที่มาของเงินเดือนหรือรายได้ที่ และรายจ่ายเพื่อลดหย่อนภาษี
หลังจากใส่ข้อมูลส่วนแล้ว ให้กรอกแหล่งที่มาของเงินที่ได้ ทั้งเงินเดือนและค่าจ้างต่างๆรวมไปจนถึงข้อมูลค่าใช้จ่ายส่วนตัว ประกันสุขภาพ ค่าเลี้ยงดูอุปการะบิดามารดา เพื่อนำไปคำนวนภาษี

ขั้นตอนที่ 5 กดบันทึกเพื่อพิมพ์และก็ขอคืนภาษี
เมื่อคุณกรอกข้อมูลครบทุกขั้นตอนแล้ว เลือกว่าจะกดยื่นภาษีโดยทันที หรือบันทึกเพื่อกลับมาปรับปรุงแก้ไขอีกรอบ แม้เข้ามาแก้คราวหลังต้องกรอกเลขข้างหลังบัตรประจำตัวประชาชน (Lasser ID) กับ เลขอ้างอิงการยื่นอย่างนี้อีกที ภายหลังจากยื่นแบบไปแล้ว คุณสามารถจ่ายภาษีได้ตามข้อตกลงแล้วก็ตามข้อกำหนด หรือขอคืนภาษีผ่าน PromptPay ได้ ถ้าเกิดสรรพากรอยากเอกสารเพิ่มเติมอีก แจ่มแจ้งให้รู้จะเป็นจดหมาย SMS หรือ E-mail ที่คุณแจ้งรับข้อมูลไว้นั่นเอง!

โทษของการไม่ยื่นจ่ายภาษี


โทษของการไม่ยื่นจ่ายภาษีเกิดขึ้นได้หลายกรณี ยื่นภาษี 2564
1. หากยื่นภาษีไม่ทันในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องนำเอกสารไปยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากรใกล้บ้านคุณ และอาจจะมีโทษการไม่ยื่นภาษีภายในกำหนดเวลา

2.ในกรณีที่ ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90, 91 หรือภายใน 94 วัน มีโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท

3. กรณีที่จงใจ แจ้งข้อมูลหรือข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษจำคุก 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป จนถึง 200,000 บาท

4 . กรณีเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยง การเสียภาษีอากรมีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ นั่นเอง!

บทความที่น่าสนใจ : slotxo , สล็อต , pgslot , superslot , สล็อตอันดับหนึ่ง , โปร สล็อต ฝาก 10 รับ 100 , ราคาทอง1สลึงkaidee , slotxo ฝากถอน , สล็อต777 , slotxoเล่นฟรี , true id , หุ้นKEX