slotxo

การกักตัว 14 วัน

กักตัว14วัน
กักตัว14วัน

การกักตัว 14 วัน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านหรือที่ที่รัฐจัดให้ คือหัวใจของการควบคุมโรคในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยง เพราะโรคนี้ 80% ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ทำให้ยากที่จะรู้ ครั้นจะเอามา swab ตรวจเชื้อทุกคนก็จะสิ้นเปลืองทรัพยากรมาก และถึงผลกรตรวจจะบอกว่า negative หรือไม่พบเชื้อ ก็ยังไม่อาจไว้ใจได้ ก็ยังต้องกักตัว 14 วันอยู่ดี ไปๆมาๆจึงเน้นการกักตัวคนที่เสี่ยง 14 วันไปเลยง่ายที่สุด การกักตัว14 วัน ในไทย

รูปแบบของการ กักตัว 14 วัน

การกักตนเองที่บ้าน (self home quarantine) เป็นวิธีดีที่สุด และสะดวกที่สุด ผู้ถูกกักตัวมีความสุขที่สุด แต่ก็ต้องมีวินัย และต้องเป็นคนพอมีอันจะกินด้วย ส่วนรูปแบบที่สองคือ การกักตัวในที่ที่รัฐจัดให้ หรือ state quarntine ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับสังคมได้มากกว่า แต่ก็มีราคาแห่งค่าดำเนินการที่งบประมาณต้องจ่าย และราคาแห่งเสรีภาพที่ผู้ถูกกักต้องสูญเสียไป การกักตัว14 วัน ภาษาอังกฤษ

สถานที่กักตัวที่เป็น state quarantine นั้นก็สำคัญมาก เพราะส่วนใหญ่ไม่ใช่คนมีเชื้อ และเราก็ไม่รู้ว่าใครมีเชื้อ ดังนั้นจึงต้องกักตัวในห้องเดี่ยว ไม่เอาไปนอนรวมกัน ห้องสองคนสามคนนั้นก็ไม่ได้ เพราะหากมี 1 คนติดเชื้อคนที่เหลือก็จะติดเชื้อไปด้วย แบบฟอร์ม ใบรับรอง การ กักตัว ครบ 14 วัน

กลุ่มเสี่ยงที่กลับจากต่างประเทศ กลับจากเมืองที่มีการระบาด หากเสี่ยงมากจึงควรได้รับการดูแลกักตัว 14 วันโดยรัฐก่อนกลับสู่ชุมชน หากเสี่ยงน้อยก็สามารถให้กลับบ้านไปกักตัวเองที่บ้านได้ แต่ต้องมีระบบการติดตามเยี่ยมหรือเฝ้าระวังจากคนในชุมชน การกักตัว14 วัน มีความสําคัญอย่างไร

การกักตัวเองที่บ้านนั้น มีความยากที่สุดคือปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ แพทย์อินเดียเคยเสนอบทความว่า Home quarantine is priviledge คือการกักตัวที่บ้านนั้นคือกลุ่มอภิสิทธิ์ชน หมายความว่า เขาต้องมีบ้านหลังใหญ่พอ มีห้องนอนมากพอ มีคนดูแลส่งข้าวส่งน้ำ มีเงินออมที่ไม่ต้องทำงาน 14 วันก็มีข้าวกิน เป็นต้น ซึ่งคนจนนั้นไม่ใช่เขาไม่เข้าใจ แต่ด้วยเงื่อนไขปัจจัยของเขา เขาไม่สามารถจะทำได้

กักตัวเอง 14 วันต้องทำอย่างไรบ้าง

คำแนะนำสำหรับผู้สัมเสี่ยงสูงเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Home quarantine) ผู้สัมผัสควรปฏิบัติดังนี้

·   หยุดเรียนหยุดงาน และพักอยู่บ้านจนกว่าจะครบ 14 วันหลังการสัมผัส สวมหน้ากากอนามัย ให้เปรียบเสมือนว่าเป็นผู้ติดเชื้อและอาจสามารถแพร่เชื้อได้ นอนแยกห้อง ไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่นไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ หากมีอาการไอให้

-สวมหน้ากากอนามัย 

-ปิดปาก จมูก ด้วยกระดาษทิชชู่ทุกครั้งที่ไอจาม โดยปิดถึงคาง แล้วทิ้งทิชชูลงในถุงพลาสติก แล-ปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้ง

-ใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อไอหรือจาม

-ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำและสบู่ทันที

·   เว้นระยะห่าง หรืออยู่ห่างจากคนในบ้าน หรือคนในครอบครัวประมาณ 1 – 2 เมตร หรืออย่างน้อยประมาณหนึ่งช่วงแขน   ควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ

·   สมาชิกทุกคนในบ้านควรล้างมือบ่อยครั้งที่สุดเพื่อลดการรับและแพร่เชื้อ ห้ามอยู่ใกล้เด็กรวมถึงไม่ควรเข้าไปกอดเด็กๆ ไม่ว่าเด็กจะเป็นลูกหรือหลาน เพราะอาจจะเพิ่มโอกาสแพร่เชื้อโรคไปสู่ตัวเด็กได้  ทำความสะอาดห้องรับแขก ห้องน้ำ หรือห้องที่คนในบ้านมีการใช้บ่อยๆ โดยเฉพาะห้องน้ำ พื้น ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ เป็นต้น  เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือสมาชิกภายในบ้าน 

หลีกเลี่ยงการเดินทางประเทศกลุ่มเสี่ยง

เพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปยังประเทศพื้นที่ที่มีการระบาด COVID 19 อย่างต่อเนื่อง และสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน แออัด รวมถึงเลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็น

หากต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดอย่างต่อเนื่อง หรือมีการระบาดภายในประเทศ เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย ควรรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการเฝ้าระวังอาการตนเองอย่างน้อย 14 วัน หากมีอาการป่วย ควรสวมหน้ากากอนามัย และวัดไข้ทุกวัน หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางโดยทันที

กักตัวคืออะไร

การกักตัว มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “Quarantine” ซึ่งแปลว่า กักบริเวณ, กักตัว โดยคำ ๆ นี้มีการปรากฏใช้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ที่มีการระบาดของกาฬโรค การกักตัวนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะการฟักตัวของโรค ผู้ที่มีความเสี่ยง COVID-19 จะต้องกัก หรือแยกตนเองออกจากชุมชนเป็นเวลา 14 วัน แม้จะมีอาการเพียงเล็กน้อยจะต้องกักเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น และยังเป็นการสังเกตอาการตนเองก่อนเข้าพบแพทย์อีกด้วย

 ใครที่ควรกักตนเองแน่นอนอยู่แล้วว่าผู้ที่มีความเสี่ยงจะต้องกักตนเอง คือ ผู้ที่เคยสัมผัสกับผู้ป่วยมาก่อน หรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย เช่น อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน เดินทางโดยใช้พาหนะเดียวกัน และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค

กักตนเองอยู่บ้านต้องทำอย่างไร

ปัจจุบันถือได้ว่ามีความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก เพราะถึงแม้ตัวของเราจะอยู่บ้านเรายังสามารถติดต่อโรคภายนอกได้อยู่ผ่านทาง Social ต่างๆ และอาจไม่จำเป็นต้องออกไปหาอาหารทานข้างนอกเนื่องจากในยุคนี้สามารถสั่งอาหารได้แม้อยู่ในบ้าน เมื่อความเป็นอยู่เหมือนจะไม่ใช่ปัญหาของการกักตนเองแล้ว เราจึงต้องมาเรียนรู้ต่อว่าเมื่อเรากักตนเองจะมีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้าง แยกห้องนอนและห้องน้ำ เราควรแยกการใช้ห้องนอนและห้องน้ำเพื่อป้องกันตัวเราเองและคนในครอบครัวและรักษาระยะห่างหากต้องอาศัยอยู่กับผู้อื่นภายในบ้านระยะประมาณ 2 เมตร นอกจากนี้ยังไม่ควรใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นด้วย ทำความสะอาดเสื้อผ้าและเครื่องนอน เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่ปนเปื้อนควรใช้น้ำยาในการทำความสะอาดหรือเลือกใช้แอลกอฮอล์ประมาณ 70 % ปิดจมูกเมื่อไอหรือจาม หากใช้มือปิดควรล้างมือทุกครั้งเพื่อความสะอาด แต่หากใช้วัสดุปิด เช่น กระดาษทิชชู เป็นต้น ให้นำไปทิ้งในถุงขยะแล้วปิดปากถุงให้แน่นหนา

คอยสังเกตอาการของตนเอง คอยวัดไข้ของตนเองทุกวันหากมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาขึ้นไป ประกอบกับมีอาการไข้และมีปัญหาทางเดินหายใจควรรีบเข้าพบแพทย์เพื่อรับการตรวจต่อไป สวมหน้ากากอนามัย ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในบ้านของตัวเราเอง แต่เชื้อโรคอาจติดมากับผู้อื่นที่อาศัยอยู่กับเรา การใส่หน้ากากอนามัยจึงเป็นแนวทางการป้องกันที่ดีทางหนึ่ง รักษาระยะห่าง ระหว่างคนในบ้านประมาณ 2 เมตร การกักตนเองอยู่ในบ้านเป็นสิ่งที่ควรทำหากเรารู้ตัวว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงและยิ่งด้วยสภาวะที่โรคกำลังระบาดการกักตนเองยังเป็นอีกทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อได้เช่นกัน สมัคร

เกมสล็อตslotxo ไม่อยากติดตั้งแอพ เครื่องสเปคไม่สูงพอ  แต่สามารถ เล่นผ่านออนไลน์ อย่างบราวเซอร์ ได้เหมือนกัน ถ้าไม่ต้องการติดตั้ง Application  แต่ อยากที่จะเล่น  Slot xo แบบไม่ต้องโหลด ท่านสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงเปิด เว็บบราวเซอร์ ที่มีมาอยู่แล้ว ในมือถือ เข้าเล่นผ่านลิ้งค์ www.casinoslot42.com หน้าเว็บไซต์ได้เลย เพราะการเล่นผ่านหน้าเว็บไซต์ของเรานั้น ไม่ว่ามือถือรุ่นใด เก่า หรือ ใหม่ สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งหมด ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ก็สามารถเล่นได้ทั้งหมด อีกทั้งทางระบบ Application Game รองรับทุกรูปแบบ สามารถ โหลด พร้อม ติดตั้ง ได้ง่ายๆ โดยโหลด Application App Slot xo ออนไลน์ การเล่นผ่าน โทรศัพท์มือถือ ก็เรียกได้ว่า ทำออกมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า เล่นง่าย โดยเรียงเกมส์ต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ และเราสามารถเลือกเล่นได้ โดยการปัดหน้าจอ หรือสไลด์ รายการเกม เพื่อค้นหา เกม สล็อต ที่เราชอบ และเข้าเล่น ได้ทันทีโดยง่าย สล็อตออนไลน์ xo slotxo auto

บทความที่น่าสนใจ :  ทางเข้า superslot,ฝาก 20 รับ 100 xo,คุกกี้รันคิงดอม,โควิด,แนะนําสล็อตแตกง่าย,ทดลองเล่นสล็อตฟรี สล็อต